Skip to Navigation
Huske-kart over kinas provinser

Dette er et vanlig kart over kina. Fant det på nettet. Det myldrer av provinser. Jeg ville lage et eget kart som gjør det enklere å memorere de ulike provinsene. Målet er å lage er kart som er så enkelt at man kan tegne det fra hukommelsen og samtidig få hver provins til å grense til alle sine faktiske naboprovinser.

Den første abstraksjonen:

Bildet ovenfor fyller kriteriene, men det er vansklig å tegne - og dermed vanskelig å memorere. Derfor prøvde jeg på en ny måte å abstrahere kartet. Kartet nedenfor er mer kantete for at det skal være enklere å memorere og tegne. Formene er ganske virkelighetsfjerne, men hvis man husker dette kartet, så vet man altid hvilke provinser som grenser til hverandre.

Dessuten leste jeg hva navnene på provinsene betyr, og har skrevet små huskeregler. Den norske teksten er altså ikke direkte oversettelser av navnene, men huskeregler med utgangspunkt i hva wikipedia sier at stedsnavnene kommer av. (Klikk på bildet for bedre oppløsning.)

Til sist lagde jeg en versjon som er så abstrahert at den ikke lenger gjengir naboprovinser på en korrekt måte. I stedet er den enkel å tegne eller skrive opp i et vanlig rutesystem - foreksempel en notatbok. På kinesisk består de fleste navnene av to tegn, hvilket gir et oversiktlig grid.

Her kan man prøve å huske provinsene for eksempel tre av gangen, eller lage egne grupperinger. For eksempel: “de seks i øst,” “de tolv i vest,” etc. Ryggraden i dette kartet er de systematisk navngitte provinsene HuNan, HuBei, HeNan, HeBei (Nan betyr sør, Bei betyr nord). De er plassert mitt i kartet som et nav. De lysere fargene betyr administrative sentra. Områdene med sort skrift er ikke provinser, men autonome regioner.