Skip to Navigation
Kart

 

Et kart jeg lagde til et historisk rollespill, for å vise hvilket verdensbilde man kan anta at en venezianer hadde 1307.
Kartet er basert på middelalderske «TO-kart» og er orientert mot øst.

På denne tiden hadde man nylig begynt å tegne portolankart som man kunne navigere etter. TO-kartene derimot hadde ikke den typen praktisk anvendelse, men de ble likevel distribuert. Jeg antar at det har å gjøre med at de gav et sterkt bilde av verden som en planlagt og organisert skapelse, med en geometrisk oppdeling av tre verdensdeler og Jerusalem i midten. I noen kart ble tilogmed «det jordiske paradis» inkludert. Det var altså kart som var enkle å fortelle historier kring og vanskelige å glemme - selv hvis man kun hadde sett et slikt kart en ensete gang.

Stedsnavnene i dette kartet ble valgt fordi de var relevante til rollespillet.
Jeg gjenbrukte bakgrunnen fra mitt kart over hellas.