Skip to Navigation
L.W.

Ludwig Wittgenstein var alla småfåglars vän och hela skogen dansade när han visslade Brahms i gryningen.