Skip to Navigation
Semesteroppgave

                      

Oppgaven var å blande bolig og arbeid, på en veldig sentral tomt i Oslo. Hvordan kan man kombinere bolig og arbeid i sentrum? Kan et møte mellom disse to brukes for å øke følelsen av tilhørighet på et sted?

I dag utføres fler og fler arbeidsoppgaver fra hjemmet. Men hjemmene våre ble ikke bygget for dette.  Våre boliger grunner seg på en idé om at man skal bo et sted og arbeide et annet. I mange leiligheter fungerer det derfor dårlig å arbeide hjemmefra. Dette vil jeg utfordre. Jeg vil tegne en finmasket vev av arbeid og bolig, nesten som i en middelalderby.


Jeg foreslår boliger med en del for arbeid. Dette arbeidet kan være alt fra produksjon, til butikk eller møtelokaler (det handler altså ikke om typisk kontorarbeid).

Hver bolig har to innganger. En offentlig og en privat. For å nå arbeidsplassene høyere opp i bygget går du langs brede svalganger.  Svalgangene befinner seg i annen hver etasje.

           


Ved bakkeplan finner vi bedrifter som trenger å lokke til seg forbipasserende.Høyere opp i bygget finner vi arbeidsplasser som heller vil være i ro (psykolog, arkitektkontor, webdesign etc.)

En tett vev av arbeid og bolig vil styrke opplevelsen av tilhørighet på et sted, både for beboere og besøkere. Det er påstanden dette prosjektet vil undersøke.