Skip to Navigation
Tolkien och Donau

Jag ritade just en karta över Donau och Rhenfloden. När jag petade in bergen tyckte jag plötsligt att det började likna Tolkiens karta över Midgård. Mordor är mest likt. Bergskedjan kring det som egentligen föreställer Rumänien och Bulgaren har ungefär samma form som bergen kring Mordor och den bryts till och med av mittvägs, av något som kallas The Iron Gate, ungefär där man hittar Minas Morgul eller Mordors svarta port Morannon.

Verklighetens Iron Gate är en plats där Donau flyter in i ett smalt sund med lodräta klippväggar på var sida. Mitt i passagen låg tidigare den befästa holmen Ada Kaleh som fungerade som smugglarnäste och frihamn, men den sjönk 1970. Området är svårt att angripa och det var här den romerska kejsaren Trajanus besegrade Drakien 106 e. Kr. och inlemmade området i det romerska riket. Efteråt lät han hugga in ett minnesmonument vid vattenytan. Trajanus var säkert Tolkien-nörd. Det är i alla fall någonting med det här som påminner om de stora statyerna av Gondors kungar som står vid The Gates of Argonath.

För övrigt har Donau sitt utlopp i den tyska skogen Schwarzwald, eller löst översatt till svenska, Mörkskogen - till Tolkienspråk, Mirkwood.