Skip to Navigation
16/10 2017

Beijing 1

8/10 2017

Speilinger

7/10 2017

Notatbok

Jeg har kjøpt ny telefon, så nå kan jeg raskt ta bilder fra notatbøkene og laste dem opp med en gang :)

4/10 2017

Tinariwen

2/10 2017

Blomsterkaninen

29/9 2017

Høst i bakgården

21/9 2017

T r y k k

Jeg har starta et forlag.

Jeg kalte det trykk forlag.

Hvordan lager man en bra logo?

18/9 2017

Huske-kart over kinas provinser

Dette er et vanlig kart over kina. Fant det på nettet. Det myldrer av provinser. Jeg ville lage et eget kart som gjør det enklere å memorere de ulike provinsene. Målet er å lage er kart som er så enkelt at man kan tegne det fra hukommelsen og samtidig få hver provins til å grense til alle sine faktiske naboprovinser.

Den første abstraksjonen:

Bildet ovenfor fyller kriteriene, men det er vansklig å tegne - og dermed vanskelig å memorere. Derfor prøvde jeg på en ny måte å abstrahere kartet. Kartet nedenfor er mer kantete for at det skal være enklere å memorere og tegne. Formene er ganske virkelighetsfjerne, men hvis man husker dette kartet, så vet man altid hvilke provinser som grenser til hverandre.

Dessuten leste jeg hva navnene på provinsene betyr, og har skrevet små huskeregler. Den norske teksten er altså ikke direkte oversettelser av navnene, men huskeregler med utgangspunkt i hva wikipedia sier at stedsnavnene kommer av. (Klikk på bildet for bedre oppløsning.)

Til sist lagde jeg en versjon som er så abstrahert at den ikke lenger gjengir naboprovinser på en korrekt måte. I stedet er den enkel å tegne eller skrive opp i et vanlig rutesystem - foreksempel en notatbok. På kinesisk består de fleste navnene av to tegn, hvilket gir et oversiktlig grid.

Her kan man prøve å huske provinsene for eksempel tre av gangen, eller lage egne grupperinger. For eksempel: “de seks i øst,” “de tolv i vest,” etc. Ryggraden i dette kartet er de systematisk navngitte provinsene HuNan, HuBei, HeNan, HeBei (Nan betyr sør, Bei betyr nord). De er plassert mitt i kartet som et nav. De lysere fargene betyr administrative sentra. Områdene med sort skrift er ikke provinser, men autonome regioner.

 

18/9 2017

120 Hours -

Jeg skal dra til Kina dette semesteret.

 

Det er et skoleprosjekt. Vi skal dra og bygge noen paviljonger i en liten fjellbygd.

 

Vi har lagd en hjemmeside hvor man kan følge med på prosjektet.

 

https://120hoursblog.wordpress.com/