Skip to Navigation
18/9 2017

Huske-kart over kinas provinser

Dette er et vanlig kart over kina. Fant det på nettet. Det myldrer av provinser. Jeg ville lage et eget kart som gjør det enklere å memorere de ulike provinsene. Målet er å lage er kart som er så enkelt at man kan tegne det fra hukommelsen og samtidig få hver provins til å grense til alle sine faktiske naboprovinser.

Den første abstraksjonen:

Bildet ovenfor fyller kriteriene, men det er vansklig å tegne - og dermed vanskelig å memorere. Derfor prøvde jeg på en ny måte å abstrahere kartet. Kartet nedenfor er mer kantete for at det skal være enklere å memorere og tegne. Formene er ganske virkelighetsfjerne, men hvis man husker dette kartet, så vet man altid hvilke provinser som grenser til hverandre.

Dessuten leste jeg hva navnene på provinsene betyr, og har skrevet små huskeregler. Den norske teksten er altså ikke direkte oversettelser av navnene, men huskeregler med utgangspunkt i hva wikipedia sier at stedsnavnene kommer av. (Klikk på bildet for bedre oppløsning.)

Til sist lagde jeg en versjon som er så abstrahert at den ikke lenger gjengir naboprovinser på en korrekt måte. I stedet er den enkel å tegne eller skrive opp i et vanlig rutesystem - foreksempel en notatbok. På kinesisk består de fleste navnene av to tegn, hvilket gir et oversiktlig grid.

Her kan man prøve å huske provinsene for eksempel tre av gangen, eller lage egne grupperinger. For eksempel: “de seks i øst,” “de tolv i vest,” etc. Ryggraden i dette kartet er de systematisk navngitte provinsene HuNan, HuBei, HeNan, HeBei (Nan betyr sør, Bei betyr nord). De er plassert mitt i kartet som et nav. De lysere fargene betyr administrative sentra. Områdene med sort skrift er ikke provinser, men autonome regioner.

 

18/9 2017

120 Hours -

Jeg skal dra til Kina dette semesteret.

 

Det er et skoleprosjekt. Vi skal dra og bygge noen paviljonger i en liten fjellbygd.

 

Vi har lagd en hjemmeside hvor man kan følge med på prosjektet.

 

https://120hoursblog.wordpress.com/

14/9 2017

Kroatia

Tegninger fra i sommer.

15/8 2017

-

 

30/6 2017

Semesteroppgave

                      

Oppgaven var å blande bolig og arbeid, på en veldig sentral tomt i Oslo. Hvordan kan man kombinere bolig og arbeid i sentrum? Kan et møte mellom disse to brukes for å øke følelsen av tilhørighet på et sted?

I dag utføres fler og fler arbeidsoppgaver fra hjemmet. Men hjemmene våre ble ikke bygget for dette.  Våre boliger grunner seg på en idé om at man skal bo et sted og arbeide et annet. I mange leiligheter fungerer det derfor dårlig å arbeide hjemmefra. Dette vil jeg utfordre. Jeg vil tegne en finmasket vev av arbeid og bolig, nesten som i en middelalderby.


Jeg foreslår boliger med en del for arbeid. Dette arbeidet kan være alt fra produksjon, til butikk eller møtelokaler (det handler altså ikke om typisk kontorarbeid).

Hver bolig har to innganger. En offentlig og en privat. For å nå arbeidsplassene høyere opp i bygget går du langs brede svalganger.  Svalgangene befinner seg i annen hver etasje.

           


Ved bakkeplan finner vi bedrifter som trenger å lokke til seg forbipasserende.Høyere opp i bygget finner vi arbeidsplasser som heller vil være i ro (psykolog, arkitektkontor, webdesign etc.)

En tett vev av arbeid og bolig vil styrke opplevelsen av tilhørighet på et sted, både for beboere og besøkere. Det er påstanden dette prosjektet vil undersøke.

 

23/5 2017

Steder jeg har bodd

Steder jeg har bodd med familien,
tegnet kjapt fra hukommelsen.

Jeg har kanskje glemt noe.

 

3/5 2017

Navigating Knowledge Landscapes

Har laget logo og plakat til et forskernettverk.

 

2/5 2017

Idéhistoriske striper